Edukacije nastavnika i odgojitelja
                       Kliknite na sliku koju želite vidjeti u punoj veličini !

Oroslavlje

Rijeka

DV u Bjelovaru

OS Bukovac

OS D.Tadijanovića

Split

Aktiv pedagoga, Sisak

Zaprešić

Zaprešić

Međunarodna konferencija u Rovinju

Sa prof.Ozimcem u
OS Belica

Vježbe kreativnosti