Umina knjiga o školi

Ovo je knjiga vrijedna svake pozornosti, pa je zainteresiranim čitateljima ovdje predstavljamo u PDF formatu. Knjiga je tiskana u ograničenom broju primjeraka zahvaljujući donaciji roditelja autorice Ume Gradac i sastavni je dio edukacija Centra "Bistrić".

Izdavač Centar "Bistrić" zahvaljuje roditeljima na suglasnosti
 koju su dali za njeno objavljivanje na našim web stranicama
 i time je učinili dostupnom svim zainteresiranim čitateljima.


          CLICK HERE